Oferujemy system sprzedaży ratalnej Santander Consumer Banku

 

 

O kredyt ratalny w Santander Consumer Banku może ubiegać się osoba, która legitymuje się:

  • ważnym dokumentem tożsamości

oraz przedstawi:

  • zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów

KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez Santander Consumer Bank informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez Santander Consumer Bank (wg poniższych przykładów).


Umowa o pracę - pobierz tabelę w wersji PDF 

 

Emerytura / renta - pobierz tabelę w wersji PDF

 

Działalność gospodarcza - pobierz tabelę w wersji PDF

 

Gospodarstwo rolne - pobierz tabelę w wersji PDF

 

Inne - pobierz tabelę w wersji PDF


Dokumenty informujące o źródle i wysokości dochodów tracą ważność po upływie 30 dni od daty ich wystawienia z wyjątkiem Zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego, którego ważność mija po upływie 60 dni. Ilość oraz rodzaj wymaganych dokumentów uzależnione są od wysokości kredytu ratalnego oraz statusu Kredytobiorcy w Santander Consumer Banku (obecny bądź nowy Klient)

 

Zaświadczenie* o zatrudnieniu i wysokości zarobków PDF